Θέσεις για τρείς ειδικότητες στον ΔΕΔΔΗΕ

0

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχής Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

  • Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπόγειων Δικτύων
  • Υπάλληλοι Γραφείου
  • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Ηλικία

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας µε κωδικό 400 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.

  • Οι υποψήφιοι της ειδικότητας µε κωδικό 401 & 402 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ.1/2021 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Share.

Comments are closed.