Θέσεις γιατρών στο ΕΚΑΒ

0

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία δέκα έξι (16) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

 Ελληνική ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
 Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
 Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.

Share.

Comments are closed.