Θέσεις γιατρών στο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

0

Το  Γενικο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών.

Για την ανωτέρω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, όσοι έχουν:

α. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

γ. Τίτλο ιατρικής ειδικότητας αντίστοιχο με τη θέση.

Share.

Comments are closed.