Θέση εργασίας ΠΕ στον δήμο Τρίπολης

0

Με έναν ψυχολόγο ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Τρίπολης.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά έως την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 12μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Η υποβολή αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021.

Η κατανομή των θέσεων:

ΠΕ Ψυχολόγων 1

Share.

Comments are closed.