Τι αλλάζει σε δωρεές - γονικές παροχές (παραδείγματα)

0

Αλλαγές έρχονται από την 1η Οκτωβρίου στις μεταβιβάσεις ακινήτων, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Οι γονείς που θέλουν να μεταβιβάσουν ακίνητα στα παιδιά τους γλιτώνουν πλέον φόρους που άγγιζαν έως και τα 36.500 ευρώ

φόρος γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, που αφορά γονικές παροχές-δωρεές έως 800.000 ευρώ, καταργείται από την 1η Οκτωβρίου.

Έως τώρα ο φόρος γονικής παροχής, δηλαδή ο φόρος επί της δωρεάς που γίνεται από γονέα σε παιδί, καθώς και ο φόρος για δωρεά από παππού ή γιαγιά σε εγγονό υπολογίζεται κλιμακωτά.

Από τον Οκτώβριο μέχρι και το ποσό των 800.000 η μεταβίβαση αυτού του τύπου θα είναι αφορολόγητη είτε αφορά σε ακίνητο, είτε σε χρηματική δωρεά.

Έως τώρα τα πρώτα 150.000 ευρώ της αξίας του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού στοιχείου είναι αφορολόγητα, τα επόμενα 150.000 ευρώ φορολογούνται με 1% και τα επόμενα 300.000 ευρώ με 5%.

Με άλλα λόγια, σε συνολική αξία 300.000 ευρώ αναλογεί φόρος 1.500 ευρώ, ενώ σε συνολική αξία 600.000 ευρώ αντιστοιχεί φόρος 16.500 ευρώ. Εάν η αξία υπερβαίνει τα 600.000 ευρώ, τότε το πέραν του ποσού των 600.000 ευρώ τμήμα της αξίας φορολογείται με 10%.

Συνεπώς με αυτά τα δεδομένα για την μεταβίβαση μιας κατοικίας αξίας 800.000 ευρώ θα έπρεπε να καταβληθεί φόρος ύψους 36.500 ευρώ, ο οποίος μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού «σβήνει».

Τι ισχύει σήμερα για πρώτη κατοικία

Αν αποκτάται πρώτη κατοικία από άγαμο με δωρεά ή γονική παροχή, η αξία της κατοικίας απαλλάσσεται από τον φόρο μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ.

Σε περίπτωση απόκτησης πρώτης κατοικίας από έγγαμο, η αξία απαλλάσσεται από τον φόρο μέχρι του ποσού των 250.000 ευρώ.

Το όριο της αφορολόγητης αξίας προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος.

Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα.

Επιπλέον, σε περίπτωση δωρεάς ή γονικής παροχής οικοπέδου στο οποίο μπορεί να ανεγερθεί πρώτη κατοικία προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο μέχρι το όριο αξίας των 50.000 ευρώ για τον άγαμο και μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για τον έγγαμο.

Το όριο προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του δικαιούχου.

 

Share.

Comments are closed.