Τι φέρνει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

0

Νέες επιβαρύνσεις για χιλιάδες ιδιοκτήτες από τον... Big Brother στα ακίνητα - Κανένας δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει διαμέρισμα ή επαγγελματικό χώρο χωρίς το πιστοποιητικό

Νέος... μπελάς μπαίνει στη ζωή των ιδιοκτητών διαμερισμάτων, επαγγελματικών χώρων, αποθηκών και θέσεων πάρκινγκ, από τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου, καθώς έρχεται ο... Big Brother μέσω του οποίου θα καταγράφεται μέχρι και το τελευταίο... χιλιοστό!

Η ταυτότητα κτηρίου είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή ή ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος ισχύει από την 1/1/2021 παράλληλα με τον παραδοσιακό τρόπο καταγραφής από τους πολιτικούς μηχανικούς, ενώ από τη Δευτέρα 01/02 ενεργοποιείται αποκλειστικά ο ηλεκτρονικός τρόπος.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Νόμο Χατζηδάκη, (Ν.4693/2019), εισάγεται ο όρος "Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας", ο οποίος καθιστά σαφές ότι σε ήδη υπάρχοντα κτήρια μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης μιας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας να προχωρήσει στην ταυτότητα της διηρημένης ιδιοκτησίας του και μόνον, και όχι υποχρεωτικά ολόκληρου του κτηρίου.

Η σχετική διάταξη διόρθωσε τις... ανοησίες του ΣΥΡΙΖΑ το 2017, σύμφωνα με τον οποίο, για να μεταβιβάσει κάποιος ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία, θα έπρεπε να εξεταστούν μία προς μία οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται στον όγκο του κτηρίου!

Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου αναδεικνύει ακόμη πιο... σαρωτικά τον ρόλο του πολιτικού μηχανικού, ο οποίος, υπό τον φόβο αφαίρεσης αδείας και τσουχτερών προστίμων, δεν μπορεί να... διανοηθεί να κάνει τα... στραβά μάτια στις αυθαιρεσίες.

Εξυπακούεται ότι η ηλεκτρονική επεξεργασία όλων των δεδομένων της οικοδομής θα οδηγήσει σε πρόσθετο κόστος τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι μεταβιβάζουν τα ακίνητά τους. Ο ηλεκτρονικός φάκελος του κτηρίου περιλαμβάνει τα εξής:

1. Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτηρίου, που βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις όποιες αναθεωρήσεις έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής.

2. Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, δηλαδή τοπογραφικό διάγραμμα κλπ.

3. Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας, το οποίο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι για κάθε δικαιοπραξία επί των ακινήτων.

4. Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί.

5. Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων, δηλαδή το αποδεικτικό υπαγωγής και πληρωμής της τακτοποίησής του.

6. Τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων 1,2 και 5 που προαναφέρθηκαν.

7. Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή τη μελέτη στατικής επάρκειας. Όσοι δεν έχουν προβεί σε κάτι τέτοιο, θα αναγκαστούν να πληρώσουν επιπλέον χρήματα σε πολιτικό μηχανικό για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

8. Τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται, τότε θα πρέπει να περαστεί στον φάκελο η βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Ύστερα από την συμπλήρωση των στοιχείων εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο Μηχανικό το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Και στις δύο περιπτώσεις το Πιστοποιητικό φέρει μοναδικό αριθμό και αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου του κτηρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.

Όλα τα κτήρια ή οι διηρημένες ιδιοκτησίες που έχουν ανεγερθεί ή αναγείρονται με βάση οικοδομική άδεια, καθώς και κτήρια ή διηρημένες ιδιοκτησίες, για τα οποία επιτρέπεται η διενέργεια εμπράγματων δικαιοπραξιών, εμπίπτουν στη διαδικασία της έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου.

Η ταυτότητα κτηρίου αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας θα πρέπει να υποβληθεί κατά τη μεταβίβαση του κτηρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και η σχετική δήλωση θα πρέπει υποχρεωτικά να προσαρτάται στο συμβόλαιο μεταβίβασης και κυριότητας.

Για τα δημόσια κτήρια, τα ιδιωτικά κτήρια υγείας και πρόνοιας, τα εκπαιδευτικά κτήρια, τους χώρους συνάθροισης κοινού και τα τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ., η ταυτότητα κτηρίου πρέπει να συμπληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Προσοχή στα «ψιλά γράμματα»

Η διαδικασία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου είναι διαρκής και για κάθε αλλαγή θα πρέπει να δίνεται... αναφορά.

Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Όταν στο κτήριο ή στη διηρημένη αυτοτελή ιδιοκτησία γίνει κάποια εργασία, η οποία απαιτεί έκδοση οικοδομικής αδείας ή εργασιών μικρής κλίμακας που μεταβάλλουν πολεοδομικά και κτηριοδομικά μεγέθη, τότε η ταυτότητα κτηρίου αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας θα πρέπει να ενημερωθεί.

2. Εάν έχουν εκδοθεί ταυτότητες αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών τότε αυτές ενσωματώνονται στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου.

3. Αν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου τότε δεν εκδίδεται ηλεκτρονική ταυτότητα των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών.

4. Στις οικοδομές που θα ανεγερθούν εκδίδεται η Ταυτότητα Κτηρίου μαζί με την οικοδομική άδεια.

5. Το πιστοποιητικό πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας αντικαθιστά τη βεβαίωση μηχανικού, που προβλέπεται για δικαιοπραξίες εν ζωή, ενώ στη σχετική διαδικασία περιλαμβάνεται και η δωρεά αιτία θανάτου.

6. Μετά την ημερομηνία ισχύος του Νόμου, όσες αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης υπαχθούν στον Ν. 4495/2017, πρέπει να προβούν και στην ταυτότητα αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας ή κτηρίου.

 

Share.

Comments are closed.