Τι ισχύει για άδειες και μειωμένο ωράριο γονέων στο Δημόσιο

0

Στις διευκολύνσεις των γονέων – Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα αναφέρεται η νέα εξ. επείγουσα Εγκύκλιος, που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών την 11η Ιανουαρίου και απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται το εξής:

« ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Σε συνέχεια της 26ης εγκυκλίου διευκρινίζεται ότι για το τρέχον έτος και μετά τη λήξη της περιόδου των διακοπών των εκπαιδευτικών δομών, είναι επιτρεπτή η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού ή εναλλακτικώς η χρήση μειωμένου ωραρίου έως 25%, εφόσον σε κάθε περίπτωση πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης των εν λόγω διευκολύνσεων και ανάλογα με τον χρόνο έναρξης και τον τρόπο λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών. Κατόπιν της επανεκκίνησης της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, υπενθυμίζονται οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την 16η εγκύκλιο».

Κατά τα λοιπά, επαναλαμβάνονται τα ίδια μέτρα που ούτως ή άλλως ίσχυαν στη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα και τα οποία, ακριβώς ως ίσχυαν, θεσπίστηκαν ξανά στην ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00».

Προσοχή στο ότι οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα πρέπει να προβούν σε έκδοση νέων βεβαιώσεων κίνησης για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ και βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί με προηγούμενες Εγκυκλίους.

Αναλυτικά η 27η στη σειρά Εγκύκλιος για τα μέτρα στο Δημόσιο, με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11.1.2021.

Share.

Comments are closed.