Τι ισχύει για την τηλεργασία στο Δημόσιο

0
Δημοσιεύτηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση  στο ΦΕΚ B΄ 2660,  η  οποία ορίζει  τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από  το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00».
Σε ότι αφορά στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα και των υπηρεσιών των δήμων, δεν εντοπίζεται περαιτέρω μείωση του ποσοστού της τηλεργασίας σε σχέση με τα μέχρι τώρα ισχύοντα.
Συγκεκριμένα ορίζεται ότι: «Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας».

Share.

Comments are closed.