Βασίλης Κορκίδης: Πώς θα λειτουργήσει το μέτρο των μεταχρονολογημένων επιταγών

0

Σωστή κρίνει την επανάληψη του μέτρου σχετικά με τις επιταγές το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ενημερώνοντας σχετικά τις επιχειρήσεις για την παράταση των 75 ημερών στις μεταχρονολογημένες επιταγές που έχουν εκδοθεί από επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται από τον κορονοϊό.

Μετά από διαβούλευση με φορείς της αγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, το υπουργείο Οικονομικών κατέληξε εκ νέου σε ρυθμίσεις για το θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών, όπως ακριβώς είχε πράξει και στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Το βασικό στοιχείο των σχετικών ρυθμίσεων είναι η αναστολή των επιταγών κατά 2,5 μήνες, που αφορούν κλειστές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στους πληττόμενους ΚΑΔ.

Οι σχετικές ρυθμίσεις αναμένεται να έχουν ως ακολούθως:

1. Από την 6η Νοεμβρίου και μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή ή πληγεί δραστικά από την επιδημία του COVID-19, με τροπολογία, θα αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων κατά 75 ημέρες από την ημερομηνία λήξης εκάστου αξιογράφου. Το μέτρο ισχύει για όλα τα αξιόγραφα που θα προσκομιστούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες τους στις τράπεζες εντός τριών εργάσιμων ημερών μέσω ειδικής εφαρμογής της Τειρεσίας Α.Ε.

2. Οι κομιστές αξιογράφων, που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές.

3. Από τις 6 Νοεμβρίου και μετά, αν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου τους το 2019, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που υπάγονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που

παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης. Επίσης, αφορά στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν πτώση τζίρου μεγαλύτερη από το 50% στο διάστημα Απριλίου - Σεπτεμβρίου σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, είτε έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους είτε όχι. Οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν στο συγκεκριμένο μέτρο θα διατυπωθούν αναλυτικά με την υπουργική απόφαση.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και της ΠΕΣΑ Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει ότι «οι συνθήκες lockdown που επικρατούν στην αγορά επιβάλλουν το “πάγωμα” των επιταγών. Αναμφισβήτητα, είναι ορθή η επανάληψη της παράτασης πληρωμής των επιταγών έως και 75 ημέρες για διευκολύνσεις σε εκδότες, αλλά και κομιστές επιταγών που έχουν εκδοθεί και λήγουν από 6 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Η διαχείριση των μεταχρονολογημένων επιταγών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, τόσο για τον εκδότη, όσο και τον τελικό παραλήπτη, αφού εκτιμάται πως, κατά μέσο όρο, οπισθογράφονται 5 φορές και ανακυκλώνουν ετησίως ρευστότητα 100 δισ. ευρώ στο συναλλακτικό σύστημα των επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά. Η αδυναμία εξόφλησης δημιουργεί ένα “ντόμινο” προβλημάτων ρευστότητας, αφού, σε αυτόν τον “άτυπο δανεισμό”, υπάρχουν δύο πλευρές που έχουν δίκιο. Όμως, στην παρούσα έκτακτη κατάσταση καλύτερα μία εύλογη παράταση, παρά το “σφράγισμα” μιας “ακάλυπτης” επιταγής με όλα τα δυσμενή επακόλουθα».

Share.

Comments are closed.