ΥΠΕ Κρήτης: 118 θέσεις μόνιμου προσωπικού

0

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 28/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει στις 23 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη με ημερομηνία λήξης στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης, ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι μόνιμες θέσεις προς πλήρωση, διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών εκπαίδευσης, που αφορούν στα νοσοκομεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ανέρχονται στο σύνολο τους σε 118, εκ των οποίων 24 αφορούν το Βενιζέλειο ΓΝΗ, 22 το ΠΑΓΝΗ, 23 το ΓΝ Χανίων, 21 το ΓΝ Ρεθύμνου και 28 τα νοσοκομεία Ν. Λασιθίου.

Οι θέσεις που αφορούν την Κρήτη αναλυτικά:

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 6Κ/2020 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ -ΓΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 6Κ/2020 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ -ΓΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 11
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘ. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠ. ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 1
ΥΕ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 28
   
ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝ.ΜΗΧΑΝ. 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΤΙΣΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 23
ΝΟΜΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Κ.Ψ.Υ.) 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΚΕΦΙΑΠ) 1
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΔΕ ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘ. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ (ΚΕΦΙΑΠ) 1
ΥΕ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 21
   
ΠΑΓΝΗ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ- ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8

ΔΕ ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 22
   
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 11
ΔΕ ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠ. ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΥΕ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΣΥΝΟΛΟ 24
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 118

Share.

Comments are closed.