ΥΠΟΙΚ: Αύξηση των δαπανών υγείας κατά 788 εκατ. φέτος, λόγω Covid-19

0

Κατά 788 εκατ. ευρώ ή 20% αυξήθηκαν φέτος σε σχέση με το 2019, οι δαπάνες υγείας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έκτακτη κατάσταση της υγειονομικής κρίσης του Covid-19.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, σχεδόν το σύνολο της αύξησης (786 εκατ. ευρώ) οφείλεται σε δαπάνες σχετιζόμενες με την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες για το Υπουργείο Υγείας είχαν ήδη αυξηθεί σε 4,041 δισ. ευρώ το 2019, έναντι 3,849 δισ. ευρώ που είχαν δαπανηθεί το 2018. Για το 2021 εκτιμάται ότι οι τακτικές δαπάνες (πλην κορονοϊού) θα αυξηθούν από τα 4,043 δισ. ευρώ το 2020, σε 4,126 δισ. ευρώ το 2021.

Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί 131 εκατ. για τις αμοιβές του έκτακτου υγειονομικού προσωπικού που έχει προσληφθεί εντός του 2020 για τη διαχείριση του κορονοϊού. Καθώς οι δαπάνες του κορονοϊού είναι έκτακτες και απρόβλεπτες, έχει προβλεφθεί επιπλέον σχετικό ειδικό αποθεματικό για τον κορονοϊό (ύψους 3 δισ. ευρώ), από όπου θα κατανεμηθούν οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν για την Υγεία, παράλληλα με τις δαπάνες για τα οικονομικά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σημειώνεται, επίσης, ότι για τις τακτικές δαπάνες νοσοκομείων και μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, αναμένεται περαιτέρω αύξηση σε 3,488 δισ. ευρώ το 2021, έναντι 3,153 δισ. το 2020 και 2,923 δισ. το 2019. Ως προς την κατανομή των δαπανών για τον κορονοϊό κατά το έτος 2020, από τα 786 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι περί τα 200 εκατ. έχουν διατεθεί για αμοιβές του έκτατου και επικουρικού προσωπικού, 293 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ και 293 εκατ. ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού, υγειονομικού υλικού και αντιδραστηρίων.

Το υπουργείο Οικονομικών ασκεί αυστηρή κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την έκθεση «Health at a Glance: Europe 2020», όπου στη σελίδα 45 σημειώνεται ότι τα στοιχεία για την Ελλάδα αφορούν δαπάνη μόνο 273 εκατ. ευρώ, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 29 Απριλίου 2020. Συνεπώς, τα στοιχεία καλύπτουν μόνο την αρχή της πανδημίας, η οποία, ως γνωστόν, στη χώρα μας εμφανίστηκε με καθυστέρηση και με πολύ μικρότερη ένταση. Την ίδια στιγμή έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία Σεπτεμβρίου για πολλές άλλες χώρες. Το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι η δαπάνη στην Ελλάδα από τον περασμένο Απρίλιο έχει υπερ-τριπλασιαστεί, φτάνοντας στα 786 εκατ. ευρώ έναντι 273 εκατ.

Share.

Comments are closed.