Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός σε μονάδες ψυχικής υγείας, ΚΑΠΗ από 15 Σεπτεμβρίου

0

Υποχρεωτικός καθίσταται ο εμβολιασμός στους εργαζόμενους στα ΚΑΠΗ, στις μονάδες ψυχικής υγείας και σε υπηρεσίες απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση μη εμβολιασμού υφίστανται τις ίδιες ποινές με τους υγειονομικούς, δηλαδή τίθενται σε αναστολή εργασίας.

Η κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπογράφεται από τους κ.κ. Μ. Βορίδη, Κ. Χατζηδάκη, Κ. Πιερρακάκη, Δ. Μιχαηλίδου, Β. Κικίλια, Β. Κοντοζαμάνη και Ζ. Ράπτη, με θέμα «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19» προβλέπει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό από τις 15 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα ορίζει ότι το προσωπικό κατά την έννοια της παρ.3 του αρ.206 του ν.4821/2021 που απασχολείται

- στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999,

- στους εγκεκριμένους οργανισμούς και φορείς απεξάρτησης του αρ.51 του ν.4139/2013,

- στους συμβουλευτικούς σταθμούς και θεραπευτικά κέντρα του αρ.58 του ν. 4139/2013,

- στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του αρ.61 του ν.3459/2006, καθώς και

- στα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορονοϊού covid-19 για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το υπόχρεο προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως στις 15 Σεπτεμβρίου, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

Για την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους από το προσωπικό των ανωτέρω Φορέων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50933 Υπουργική Απόφαση (Β’ 3794) η προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών της παρ.7 του αρ.2 της εν λόγω Απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης επέρχονται οι συνέπειες της παρ 6 του αρ.206 του ν.4820/2021.

 

Share.

Comments are closed.