10 στην Κοινωνική Πολιτική Πολιτιστική Ανάπτυξη & Παιδεία Δήμου Εορδαίας

0

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του Δήμου Εορδαίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Συγκεκριμένα: Έναν (1) ΠΕ Παιδαγωγό Ειδικής Αγωγής, Δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμους, Δύο (2)  ΔΕ Οδηγούς Λεωφορείων  Δ΄ ή D κατηγορίας, Τρείς (3) ΔΕ Μάγειρες/Μαγείρισσες, Δύο (2) ΥΕ Καθαριστές/τριες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  και να το υποβάλουν ταχυδρομικά , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεμαϊδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ.  (τηλ. επικοινωνίας: 2463350119).

Share.

Comments are closed.