10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παύλου Μελά

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 1: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά με
Παράρτημα ΡΟΜΑ» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά με Παράρτημα ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002052, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ» στο Δήμο Παύλου Μελά.

Share.

Comments are closed.