14 θέσεις υδρονομέων στο Δήμο Στυλίδας

0

Ο Δήμος Στυλίδας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς (επόπτης ή υδρονομέας άρδευσης) για την αρδευτική περίοδο έτους 2021, με τους όρους που αναφέρονται
παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 18-03-2021 έως 29-03-2021, αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν με την υπηρεσία για να κλείσουν ραντεβού και εξαντλήσουν τη δυνατότητα: ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stylida.gr.

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 12/2021 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομικών οργάνων άρδευσης ως εξής:

Επόπτης υδρονομέας άρδευσης, ένας (1) & Υδρονομείς άρδευσης, δεκατρείς (13)

Share.

Comments are closed.