10 θέσεις συμβασιούχων στην Π. Βορείου Αιγαίου

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Π.Ε. Λέσβου, Λήμνου, Χίου, και Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη Ν. Λέσβου.

Share.

Comments are closed.