10 θέσεις συμβασιούχων στο Δήμο Πύργου

0

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα (10) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών των
Διευθύνσεων, μετά την κήρυξη των κοινοτήτων Λαντζοϊου και Κλινδιά της Δ.Ε. Ωλένης του Δήμου Πύργου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 24/72020 και στις 26/7/2020 και για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο email: zasimak @1489. syzefxis . gov . gr ή ταχυδρομικά στα γραφεία της υπηρεσίας ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, Τ.Κ. 27131, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Τηλ. 26213-62611, (Αρμόδιος υπάλληλος: Ασημακοπούλου Ζωή), εντός προθεσμίας έως 15/10/2020 που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και των Τοπικών Κοινοτήτων.

Share.

Comments are closed.