101 προσλήψεις σε Εθνικό Κτηματολόγιο, υπουργείο Τουρισμό και ΕΑΓΜΕ

0

Στην πρόσληψη 101 μόνιμων υπαλλήλων θα προχωρήσουν τρεις φορείς συμφωνα με νέα προκήρυξη που επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η νέα προκήρυξη αφορά τρεις φορείς: Εθνικό Κτηματολόγιο, 72 θέσεις, Υπουργείο Τουρισμού, 14 θέσεις και Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – ΕΑΓΜΕ, 15 θέσεις. Θα ζητηθούν, κυρίως, διοικητικοί, μηχανικοί, πτυχιούχοι Πληροφορικής από τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η διαδικασία των προσλήψεων θα γίνει εξολοκλήρου  από το ΑΣΕΠ. Τα κριτήρια μοριοδότησης  θα είναι: Βαθμός τίτλου σπουδών, Μεταπτυχιακά, Εμπειρία, συναφής με την θέση, Γνώση ξένων γλωσσών και Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Share.

Comments are closed.