3 θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Κιλκίς

0

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Share.

Comments are closed.