12 θέσεις στο Δήμο Παιονίας

0

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ανακοινωνει την άμεση πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας επτά (7) και τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19, ως εξής:

  • 1 ΠΕ Ψυχολόγων
  • 1 ΔΕ Νοσηλευτών
  • 2 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου
  • 1 ΔΕ Οδηγών Γ΄κατηγορίας
  • 2 ΔΕ Διοικητικού
  • 4 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
  • 1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας- Συνοδών Απορριμματοφόρου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Πέμπτη 03-12-2020 επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της (02-12-2020) στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παιονίας και στον ιστότοπο του Δήμου μας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Δευτέρα 07-12- 2020 .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με ηλεκτρονικό τρόπο στο (email: tap_pierratou@paionia.gov.gr) ή κατ΄εξαίρεση αυτοπροσώπως στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου Παιονίας αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 2343350128-2343350171- 2343350113 για να κλείσουν ραντεβού και έχουν εξαντλήσει την δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής.

Share.

Comments are closed.