14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χίου

0

Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 14 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ηλεκτρονικά (protokollo@chios.gov.gr), πληροφορίες κ. Ματρώνα Ασπρούλη & κ. Γεώργιο Ντόσκα (τηλ. επικοινωνίας: 2271350817 & 2271350887).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Share.

Comments are closed.