157 θέσεις εργασίας στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής

0

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 5/7/2021,συνολικού αριθμού εκατόν πενήντα επτά (157) ατόμων, για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού COVID-19, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)»

ΠΕ Δημοσιογραφίας – Επικοινωνίας4

ΠΕ Πληροφορικής2

ΠΕ Διοικητικού Προσωπικού4

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού2

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1

ΠΕ Χημικών2

ΠΕ Περιβάλλοντος3

ΤΕ Πληροφορικής3

ΔΕ Διοικητικού48

ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας(Με ταχογράφο)20

ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Προωθητήρα γαιών)6

ΥΕ Εργατών καθαριότητας62

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Διεύθυνση: Άντερσεν 6 & Μωραΐτη 90, Νέο Ψυχικό, Τ.Κ. 11525 Τηλέφωνο: 2132148448), από Τρίτη 26/01/2021 και ώρα 10.00 π.μ. έως και Τετάρτη 27-01-2021 και ώρα 14.00 μ.μ. καθώς και ηλεκτρονικά στο email: q.prosopikou@edsna.qr.

Share.

Comments are closed.