8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χαλανδρίου

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού ( 8 άτομα) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19 κατά αριθμό και ειδικότητα:

5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ /ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , απευθύνοντάς την προς την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού με ηλεκτρονική μορφή στο : protokollo@halandri.gr

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα 1/2/2021, αρχής γενομένης από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης στο Δημοτικό κατάστημα, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.chalandri.gr

Share.

Comments are closed.