16 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλλιθέας

0

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέγιστης διάρκειας δυο (2) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/2007 και συγκεκριμένα δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων αυξημένων αναγκών της Δ/νσης Άθλησης, για την υλοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης μικρών παιδιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 από ώρα 00:01 και μέχρι ώρα 23:59 να συμπληρώσουν την σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, και να την υποβάλουν υπογεγραμμένη & σκαναρισμένη μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: prokirixeis@dimoskallitheas-opaa.gr

Share.

Comments are closed.