Προσλήψεις 242 μηχανικών, διοικητικών και υπαλλήλων πληροφορικής στην ΑΑΔΕ

0

Από τις 29 Ιουνίου βρίσκεται σε εξέλιξη η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 242 θέσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσοδών. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί για διάρκεια τριάντα έξι (36) μηνων για την κάλυψη αναγκών προσωπικού εντός του Νομού Αττικής. Οι θέσεις είναι: ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικός 3, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 3, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 3, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 2, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 2, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών 22, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο Οικονομικών 6, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο Οικονομικών 7, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο Νομικής 5, ΠΕ Πληροφορικής 150 και ΤΕ Πληροφορικής 40.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 10 , Τ.Κ. 105 62 Τ.Θ., 101 84 – ΑΘΗΝΑ και στοιχεία παραλήπτη: Ανεξαρτητη Αρχη Δημοσιων Εσοδων – Δ/ΝΣΗ Διαχειρισης Ανθρωπινου Δυναμικου – ΤΜΗΜΑ Β΄ (ανακοινωση ΣΟΧ 1/2021). Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλέφωνα: 210-3375124 (κος Α. Μίνης), 210-3375373 (κα Κ. Νικολάου) και 210-3375543 (κα Δ. Σγούρου).» Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.aade.gr) β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες, Έντυπα – Διαδικασίες, Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι, Ανεξάρτητες και άλλες αρχές,ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες ^ Έντυπα – Διαδικασίες ^ Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Share.

Comments are closed.