16 θέσεις εργασίας στο Δήμο Θέρμης

0

Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 16 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να τη υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωσημδικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, υπόψη κ. Βασιλικής Καραμούτσιου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313300747).

Share.

Comments are closed.