180 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πατρέων

0

O Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατόν ογδόντα (180) ατόµων για την καθαριότητα σχολικών µονάδων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: protodp@patras.gr.

Share.

Comments are closed.