282 προσλήψεις για 5 χρόνια στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

0

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ) ανακοίνωσε την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων ογδόντα δύο (282) ατόμων για την υλοποίηση είτε προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες είτε της βασικής συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες των Γενικών Διευθύνσεων του Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Το νέο προσωπικό προσλαμβάνεται για δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και μέχρι 5 έτη.

Οι θέσεις είναι:

Ειδικότητα Θεσεις
ΠΕ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 4
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 11
ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΠΕ XHMIKΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2
ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ 1
ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΙ 2
ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 10
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ 12
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ 41
ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ 39
ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6
ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 6
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 7
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Κ 11
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ 4
ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2
ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ 6
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ 91
ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 6
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ 5

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eab.asep.sox2@haicorp.com) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ υπόψη κ. Χαράλαμπου Κάτρη (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52065) ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ υπόψη κ. Χαράλαμπου Κάτρη (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52065).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου του 2020.

Share.

Comments are closed.