30 θέσεις εργασίας στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης

0

Η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 10 ΠΕ Κτηνιάτρων, 6 ΠΕ Γεωπόνων, 4 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 2 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Ζωικής Παραγωγής, 2 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 4 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας – Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 26ης Οκτωβρίου 64 – Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη, υπόψη κας Αναστασίας Αμοιρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2313 319152).

Share.

Comments are closed.