5 προσλήψεις στην Π. Στερεάς Ελλάδας

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΦ), συνολικά πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΚΚΠΠΣΕ).

Share.

Comments are closed.