7 θέσεις συμβασιούχων στην ΕΦΑ Χανίων

0

H ΕΦΑ Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών
εργασιών του Υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες για την κατασκευή στεγάστρου στον αρχαιολογικό χώρο της μινωικής Κυδωνίας» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατασκευή στεγάστρου προστασίας & ανάδειξης ανασκαφής οικοπέδου ‘‘Μαθιουδάκη’’ στον αρχαιολογικό χώρο της Μινωικής Κυδωνίας, παλιάς πόλης Χανίων Κρήτης» (MIS 5071075), για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης , χωρίς δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της.

Share.

Comments are closed.