86 θέσεις εργασίας στη Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

0

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού ογδόντα έξι (86) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου (τα 4 άτομα έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών και τα 82 άτομα έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών και έως της εγκεκριμένης διάθεσης πίστωσης ) στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στo e-mail: thmanitaras@yahoo.gr ενώ όσοι δεν έχουν την δυνατότητα και τις γνώσεις πρόσβασης στο internet με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20 Διοικητήριο τ.κ.65110 Καβάλα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή στο γραφείο Αγροτικής Οικονομίας (πρώην ΓΓΑ Θάσου) στο Λιμένα (τηλ. επικοινωνίας: 25930 22850).

Share.

Comments are closed.