9 θέσεις συμβασιούχων στο Δ. Ανατολικής Μάνης

0

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 5/7/2021 συνολικά εννέα (9) ατόμων και ειδικότερα:

- Τριών (03) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών

- Έξι (06) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Share.

Comments are closed.