Δημόσιο

Δημόσιο
9 προσλήψεις στο Δήμο Κορινθίων

Ο Δήμαρχος Κορινθίων ανακοινώνει την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Επισιτισμού, με αντικείμενο την ψυχολογική, συμβουλευτική και παιδαγωγική υποστήριξη…

Δημόσιο
Πρόσληψη 28 δικηγόρων για παροχή νομικής προστασίας σε πρόσφυγες

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής δημοσίευσε την απόφαση-προκήρυξη για τη σύσταση Μητρώου Δικηγόρων, με σκοπό τη δωρεάν παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή…

Δημόσιο
Θέση τοπογράφου στη Μυτιλήνη

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα 8 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή…

1 235 236 237 238 239 291