Δικηγόρος στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

0

Πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο ΑιμοδοσίαςΕ.ΚΕ.Α.» με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4194/2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

Share.

Comments are closed.