Για ποιους ισχύει η ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους σε 100 δόσεις

0

Σε 100 δόσεις θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τους Δήμους οι πληττόμενοι επαγγελματίες και μισθωτοί.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, η ρύθμιση περιλαμβάνει την τμηματική καταβολή των πάσης φύσεως βεβαιωμένων οφειλών, από 15 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021. Οι οφειλές ρυθμίζονται με εφάπαξ καταβολή σε έως 100 δόσεις, σύμφωνα με τις κλίμακες των ρυθμιζόμενων ποσών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου 4611/2019.

Στη σχετική υπουργική απόφαση αναφέρονται οι σχετικοί ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα μέτρα περιορισμού του κορονοϊού. Στη ρύθμιση υπάγονται όσοι είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή, οι άνεργοι, όσοι ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους, καθώς και οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με κρατική εντολή.           Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία ενεργοποιείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Για το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την 1η Μαρτίου και μετά, θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση χρειαστεί, ώστε να μην συμπυκνωθεί το χρονικό διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Share.

Comments are closed.