ΕΔΙΣΥ: Αγωγές για αναδρομικά και μέσα στο 2021 για να μην παραγαρφούν οι απαιτήσεις του 2015

0

Δικαίωμα κατάθεσης αγωγής για τα αναδρομικά εντός του Ιανουαρίου θα έχουν χιλιάδες συνταξιούχοι, προκειμένου να μην παραγραφούν οι αξιώσεις τους για το 2015.

Όπως επισημαίνει σχετικά το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, περί μη παραγραφής διαστημάτων (αφορά κατάθεση αγωγών στα δικαστήρια), υπολογίζονται και οι ημέρες των αναστολών για τα διαστήματα από 6/11/2020 έως 7/1/2021, (ημερομηνία της τελευταίας ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486), έως αυτή τη στιγμή, διότι μπορεί να υπάρξουν και άλλες αναστολές διαστημάτων), τα συγκεκριμένα διαστήματα μεταφέρονται από 7/1/2021 και μετά.

Επομένως αφού δεν παραγράφονται τα διαστήματα άμεσα, έχει ο συνταξιούχος το χρονικό περιθώριο να καταθέσει αγωγές και μετά το πέρας του 2020, χωρίς να παραγράφεται το έτος 2015 ως διεκδίκηση.

Το ΕΔΙΣΥ, παραθέτει τα ΦΕΚ με τα οποία αναστέλλονται τα διαστήματα:

1. Δυνάμει του άρθρου 1 περ 4 της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β΄ 4899) οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας καθώς και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, όπως επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων» αναστέλλονται προσωρινώς έως τις 30.11.2020 (αρ 14 ΚΥΑ).

2. Επειδή ακολούθως δυνάμει του άρθρου 1 περ 4 της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οι

κ.76629/28.11.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5255) οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας καθώς και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, όπως επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων» αναστέλλονται προσωρινώς έως τις 07.12.2020 (αρ 14 ΚΥΑ).

3. Επειδή ακολούθως δυνάμει του άρθρου 1 περ 4 της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.78363/05.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5350), οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας καθώς και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, όπως επίσης και τ

ης παραγραφής των συναφών αξιώσεων» αναστέλλονται προσωρινώς έως τις 14.12.2020 (αρ 14 ΚΥΑ).

4. Επειδή ακολούθως δυνάμει του άρθρου 1 περ 4 της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486) οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας καθώς και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, όπως επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων» αναστέλλονται προσωρινώς έως τις 07.01.2021 (αρ 14 ΚΥΑ).

Share.

Comments are closed.