Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Ψηφιακός Μετασχηματισμός σε Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση

0

Ο ακριβής τίτλος του είναι «Ψηφιακός Μετασχηματισμός στη Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση» και η περίοδος εγγραφών έχει ανοίξει και θα ολοκληρωθεί στις 28/6/2021.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί με ασύγχρονη μέθοδο ηλεκτρονικής μάθησης.

Σύμφωνα με την περιγραφή του προγράμματος αντικείμενο και σκοπός του είναι

«η σχέση μεταξύ των οργανισμών του δημοσίου τομέα και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πιο αναλυτικά μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπτύσσεται και εξετάζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των οργανισμών του ΔΤ και η εγκαθίδρυση των δομών και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης».

α) σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
β) σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης
γ) σε φοιτητές και αποφοίτους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή/και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις νέες τάσεις στην οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος είναι:

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Διαλειτουργικότητα, Διοίηκηση και ΤΠΕ, Ψηφιακές Πολιτικές»

Διαβάστε τα πάντα για το πρόγραμμα και τις αιτήσεις ΕΔΩ (από τη λίστα επιμορφωτικών προγραμμάτων θα πάτε στο συγκεκριμένο).

Να σημειωθεί ότι έχει 20.00 Πιστωτικες Μοναδες ECVET. Το κόστος του είναι 590 ευρώ.

Παρακάτω ακολουθεί το «Περίγραμμα του Προγράμματος»:

Περίγραμμα Προγράμματος

Διδακτική ενότητα 1: Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Διδακτική ενότητα 2: Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση των Δημοσίων Οργανισμών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διδακτική ενότητα 3: Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Διδακτική ενότητα 4: Το μέλλον της Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Διδακτική ενότητα 5: Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση σε διάφορους τομείς πολιτικής 1
Διδακτική ενότητα 6: Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση σε διάφορους τομείς πολιτικής 2
Διδακτική ενότητα 7: Διαλειτουργικότητα Συστημάτων και Υπηρεσιών
Διδακτική ενότητα 8: Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Οργανωσιακές – Διοικητικές Διαδικασίες
Διδακτική ενότητα 9: Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιας Διοίκησης
Διδακτική ενότητα 10: Ψηφιακός Μετασχηματισμός στη Διοίκηση : Ειδικά θέματα

Share.

Comments are closed.