Έρχονται αλλαγές στην κλίμακα φορολόγησης και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

0

Αλλαγές έρχονται στη φορολόγηση τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται μία νέα ενιαία κλίμακα φορολόγησης για όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων.

Με την καθιέρωση της ενιαίας φορολογικής κλίμακας θα καταργηθεί πλήρως και μόνιμα η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία ισχύει για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Τα εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ δεν θα επηρεαστούν ουσιαστικά από τις αλλαγές δεδομένου ότι σήμερα οι περισσότεροι φορολογούμενοι που βρίσκονται κάτω από αυτό το εισοδηματικό όριο είτε δεν φορολογούνται καθόλου, λόγω της εφαρμογής του αφορολογήτου (μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες), είτε έχουν ήδη πολύ χαμηλό συντελεστή φορολόγησης 9%.

Το πόρισμα Πισσαρίδη

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, από τη στιγμή που θα αποφασίσει να προχωρήσει στη μονιμοποίηση του μέτρου της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, όπως ήδη έχει προτείνει η Επιτροπή Πισσαρίδη, θα υιοθετήσει και ένα άλλο μέτρο που προτείνει η επιτροπή αυτή. Το μέτρο αυτό προβλέπει τη φορολόγηση όλων των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων από όλες τις πηγές με μία ενιαία φορολογική κλίμακα.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Πισσαρίδη έχει εισηγηθεί να προστίθενται όλα τα εισοδήματα κάθε φυσικού προσώπου, από όλες ανεξαιρέτως τις πηγές, και το άθροισμά τους να φορολογείται με ενιαία κλίμακα συντελεστών.

Έχει προτείνει, ουσιαστικά, να καταργηθεί το καθεστώς αυτοτελούς φορολόγησης που ισχύει για πάρα πολλές κατηγορίες εισοδημάτων, όπως είναι τα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες, τα ενοίκια από εκμισθώσεις ακινήτων, τα μερίσματα, οι υπεραξίες (τα κέρδη) από πωλήσεις μετοχών, οι τόκοι καταθέσεων, εντόκων γραμματίων και ομολόγων, τα κέρδη από επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και από άλλα αποταμιευτικά, επενδυτικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Με δεδομένη την ήδη ειλημμένη απόφαση της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τις προτάσεις της Επιτροπής Πισσαρίδη με το να τις εντάξει στο «πακέτο» των μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζει να εφαρμόσει μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», η εισήγηση για την εφαρμογή μιας ενιαίας φορολογικής κλίμακας για όλα τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα αποτελέσει τη βάση για την επικείμενη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, την οποία προαναγγέλλει το σχέδιο.

Η ιδέα αυτή άλλωστε δένει απόλυτα με την προαναγγελία για απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας που περιλαμβάνει το κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Απλοποίηση για τη κλίμακα στα εισοδήματα

Η νέα ενιαία κλίμακα θα είναι πλήρως αναμορφωμένη με φορολογικά κλιμάκια λιγότερα των 5 που ισχύουν σήμερα και με συντελεστές φόρου χαμηλότερους πάνω από τα επίπεδα ετήσιου εισοδήματος των 10.000 ευρώ προκειμένου όχι απλώς να αποφευχθούν επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις για τα αυτοτελώς φορολογούμενα σήμερα εισοδήματα που θα προστεθούν σ’ αυτήν (για τα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες, τα ενοίκια, τα μερίσματα, οι υπεραξίες από πωλήσεις μετοχών, οι τόκοι κ.λπ.) αλλά τα συνολικά ετήσια εισοδήματα που θα υπερβαίνουν τα επίπεδα των 10.000 ευρώ να ωφεληθούν με περαιτέρω μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων, βοηθούσης και της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, τα περισσότερα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα επιβαρύνονται με συντελεστές της τάξεως του 9%, του 10%, του 15% και του 22%. Μετά την ένταξή τους στην ενιαία κλίμακα φορολόγησης θα προστίθενται σε όλες τις άλλες κατηγορίες εισοδημάτων που αποκτούν οι φορολογούμενοι (μισθούς, συντάξεις, κέρδη από επιχειρήσεις κ.λπ.), όμως και πάλι οι επιβαρύνσεις τους δεν θα είναι υψηλότερες με τις αλλαγές που θα γίνουν στην ενιαία κλίμακα φορολόγησης.

Και αυτό διότι οι συντελεστές φόρου 22%, 28% και 36% που εφαρμόζονται σήμερα στα εισοδηματικά κλιμάκια μεταξύ 10.000 ευρώ και 40.000 ευρώ θα μειωθούν σημαντικά, προκειμένου η συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων όχι απλά να μην επιβαρυνθεί, αλλά και να ωφεληθεί με περαιτέρω μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων.

Προκειμένου, όχι μόνο να μην προκύψει αύξηση φορολογικών εσόδων αλλά να συνεχιστεί η μείωση των συνολικών φορολογικών επιβαρύνσεων κυρίως για τα μεσαία εισοδήματα, η νέα ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα θεσπιστεί ταυτόχρονα με τη μόνιμη κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα έχει σημαντικά μειωμένους φορολογικούς συντελεστές.

Share.

Comments are closed.