ΓΕΚ Τέρνα: Αύξηση κύκλου εργασιών €439,4 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο

0

Ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα α΄εξαμήνου 2021. Σύμφωνα με αυτά, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 439,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 4,6% έναντι 419,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε στα 136,3 εκατ. ευρώ, έναντι 114,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους ήταν αρνητικά κατά 8,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, επηρεασμένα αρνητικά από αποτιμήσεις παραγώγων.

Η διοίκηση του ομίλου αναφέρει ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικού τομέα συμπεριλαμβανομένου των έργων προς υπογραφή έργα θα ανέλθει στα 4,5 δις. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου συνεχίζεται σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του (υποδομές, παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ, παραγωγή κι αποθήκευση ενέργειας, κυκλική οικονομία – έργα περιβάλλοντος), με τις συνολικές επενδύσεις που προωθεί ή στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος να υπερβαίνουν σε αξία τα 6,5 δις. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των έργων της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, όπου αναμένεται η οριστικοποίηση της ανάθεσής τους σε επενδυτικά σχήματα στα οποία συμμετέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου την 30.06.2021
Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα ) διαμορφώθηκε την 30.06.2021 σε περίπου 1.226,4 εκατ. ευρώ, έναντι 1.317,2 εκατ. ευρώ την 31.12.2020.
Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 1.045,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Η πορεία για τους βασικούς λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου έχει ως εξής:
Κατασκευές
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τομέα των Κατασκευών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:
• Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 248,1 εκατ. ευρώ έναντι 254,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
• Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 27,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Το κατασκευαστικό υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο του Ομίλου ανήλθε σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές μίας υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο. Με την προσθήκη των προς υπογραφή νέων συμβάσεων, το ανεκτέλεστο θα φτάσει στα 4,5 δισ. ευρώ το επόμενο διάστημα.

Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Στον τομέα της ενέργειας από ΑΠΕ, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:
• Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 98,5 εκατ. ευρώ, έναντι 92,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
• Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 67,3 εκατ. ευρώ έναντι 66,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Αξίζει να τονιστεί ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εξελίσσεται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της Εταιρείας. Στόχος παραμένει η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Παραχωρήσεις
Στον τομέα των Παραχωρήσεων, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:
• Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 69,9 εκατ. ευρώ έναντι 67,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
• Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 46,2 εκατ. ευρώ έναντι 49,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Η ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – AEGIS, ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων για διάστημα 35 ετών σηματοδοτώντας την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου έργων Παραχώρησης του Ομίλου.
Παράλληλα, εγκρίθηκε το νέο Master Plan για το αεροδρόμιο του Καστελίου, βάσει του οποίου θα επιταχυνθεί η υλοποίηση του έργου.
Επιπρόσθετα, αναφορικά με το έργο Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό, σημειώνεται ότι εξελίσσονται οι διαδικασίες για την ανάληψη του έργου στο οποίο συμμετέχει ο Όμιλος.

Ηλεκτρισμός από θερμική ενέργεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας
Ο Όμιλος προέβη σε συμφωνία για την απόκτηση του 75% και 50% των εταιρειών ΗΡΩΝ ΙΙ και ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αντίστοιχα. Με την οριστικοποίηση της συμφωνίας αυτής που τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων αρχών, ο Όμιλος θα έχει στην κατοχή του το 100% των δυο εταιρειών. Η υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας αυξάνει το αποτύπωμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην παραγωγή και εμπορία ενέργειας, σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για έναν σημαντικό ρόλο του Ομίλου στην μεταβαλλόμενη ελληνική αγορά ενέργειας.
• Στον λειτουργικό τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε στα 26,6 εκατ. ευρώ έναντι 16,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
• Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε μείον 0,6 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Οι Όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανακοίνωσαν στις 11.06.2021 τη συνεργασία τους για την από κοινού ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου Αεριοστρόβιλου Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο, εγκατεστημένης μικτής ισχύος 877 MW, στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας, ύψους 375 εκατ. ευρώ, που θα δημιουργήσει περίπου 500 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής και 100 κατά την περίοδο λειτουργίας.

Share.

Comments are closed.