Ξεκίνησαν τα τμήματα κατάρτισης Francise, τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται

0

Ξεκίνησαν τα πρώτα τμήματα των προγραμμάτων κατάρτισης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)» με δικαιούχο τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ FRANCHISE τα οποία θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, εκτός ωραρίου εργασίας.

Σε αυτό το πρώτο στάδιο, θα λειτουργήσουν 8 τμήματα των 25 ατόμων (200 ωφελούμενοι στο σύνολο τους) τα οποία αφορούν στα δύο από τα τρία θεματικά αντικείμενα: τη Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise και την Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising. Το τρίτο εκπαιδευτικό αντικείμενο αφορά στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise. Η Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)» αφορά σε συνολικά 1200 ωφελούμενους.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FRANCHISE προσκαλεί εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα επιδοτούμενα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι υποψήφιοι ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο πρέπει να είναι:

- Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα «Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise» και «Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising».

- Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το εκπαιδευτικό αντικείμενο «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise». Για τη συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση χορηγείται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης (400,00 ευρώ/80 ώρες).

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.           Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει, να συμπληρώσει τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής» και να την αποστείλει, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση franchise24@franchise.org.gr η οποία είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.franchise.org.gr/ .

Η Πρόσκληση ανανεώνεται κάθε μήνα και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη συμπλήρωση των 1.200 θέσεων συμμετεχόντων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής μόνο σε μία Περιφέρεια. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια στελέχη της ομάδας έργου, κα Τζωρτζίνα Γιαννέλη στο τηλέφωνο 211-1019696, ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-16:00.

Share.

Comments are closed.