Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας Μαρτίου για τις ευπαθείς ομάδες

0

Ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Μάρτιο, από τις ευπαθείς ομάδες.

Μέσω της ειδικής πλατφόρμας, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις–εργοδότες για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 39363/1537/30-9-2020 ΚΥΑ (Β΄ 4262) της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με την υπ’ αριθ. 10602/226/8-3-2021 ΚΥΑ (Β΄ 926).

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» με την επιλογή της ειδικής περίπτωσης: «Περιπτώσεις εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου» του άρθρου 1 της ΚΥΑ υπ’ αρ. 37095/1436/17‐09‐2020 (Β΄ 4011)». Υπενθυμίζεται ότι μόνο οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη τους.

Share.

Comments are closed.