Νέες θέσεις εποχικου προσωπικού

0

Η ΔΕΗ προχωρά σε προσλήψεις εποχικου προσωπικού για τις παρακάτω περιοχές:

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ Λάδωνα

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ (ν. Δωδεκανήσου)

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ (ν. Βορ. Αιγαίου)

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ (ν. Κυκλάδων)

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/ΑΗΣ Κομοτηνής

Share.

Comments are closed.