Νέες θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

0

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, από την ημερομηνία υπογραφής της και έως 5 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Ημερ. Λήξης:31/12/20

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι) 4

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Νυκτοφύλακες) 1

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1

Share.

Comments are closed.