Οι επενδυτές πληρώνουν το Ελληνικό Δημόσιο για να το δανείσουν!

0

Ακόμη μεγαλύτερο αρνητικό επιτόκιο αποδέχθηκαν οι αγοραστές εντόκων γραμματίων διάρκεια ενός έτους για να δανείσουν το Ελληνικό Δημόσιο!

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 52 εβδομάδων, υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,575 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό του 1 δισ. ευρώ, κατά 1,58 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, στις 12μ.μ.

Share.

Comments are closed.