Παράταση προθεσμιών για δηλώσεις κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών

0

Παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021, δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα παρατείνεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε ή λήγει εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021, καθώς και των δηλώσεων για τις οποίες έληγε ή λήγει μέσα στους ίδιους μήνες, η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης παράτασης, ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί αυτή.

 

Share.

Comments are closed.