Προσλήψεις 9 συμβασιούχων στο Δήμο Μαραθών

0

Ο Δήμος Μαραθώνος ανακοινώνει την πλήρωση εννέα (9) θέσεων στελεχών και λοιπού προσωπικού, παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της αναφερομένης στο θέμα παιδικής εξοχής.

Share.

Comments are closed.