Στη μάχη έκδοσης των συντάξεων μπαίνουν 1.200 ιδιώτες τον Οκτώβριο

0

Στις αρχές Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα πιάσουν δουλειά οι πρώτοι 1.200 πιστοποιημένοι ιδιώτες δικηγόροι, λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να συνδράμουν στη δύσκολη προσπάθεια του υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ για δραστικό περιορισμό των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Ο αριθμός των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων παραμένει σε σημαντικά υψηλά επίπεδα –αγγίζει τις 300.000 αιτήσεις για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και εφάπαξ– παρότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται κάποια αύξηση των νέων οριστικών αποφάσεων. Ηδη χθες, οι ιδιώτες που θα συμμετέχουν στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης έλαβαν τους κωδικούς τους προκειμένου να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τα πρώτα μαθήματα.

Για την ώρα πάντως ο προγραμματισμός προβλέπει την έναρξη του πρώτου κύκλου εκπαίδευσης, πιθανότατα την ερχόμενη βδομάδα, προκειμένου οι πρώτοι 1.200 δικηγόροι και λογιστές – φοροτεχνικοί να μπορούν να αναλάβουν υποθέσεις στις αρχές Οκτωβρίου.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τόσο μέσω διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας (Moodle) στον ιστότοπο howto.gov.gr, όσο και με διαδικτυακά μαθήματα σε πραγματικό χρόνο.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα:

1. Νομοθεσία θεμελίωσης δικαιώματος.

2. Νομοθεσία νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης και χρήσης του στην απονομή σύνταξης (ανακεφαλαίωση – βεβαίωση χρόνου ασφάλισης μισθωτών και μη μισθωτών, διαπίστωση οφειλών, ενδεχόμενη αναθεώρηση πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών, ρυθμίσεις οφειλών μη μισθωτών, αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης).

3. Υπολογισμός κύριας σύνταξης με τους κανόνες του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4670/2020.

4. Δικαιολογητικά.

5. Εκπαίδευση στη χρήση εφαρμογών και μηχανογραφικών συστημάτων.

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει: (α) εκπαιδευτικό βίντεο (παρουσίαση), (β) σημειώσεις, (γ) εκπαιδευτικό υλικό και (δ) τεστ αυτοαξιολόγησης γνώσεων ενότητας (quiz).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, στον πρώτο κύκλο θα συμμετάσχουν 800 δικηγόροι και 400 λογιστές – φοροτεχνικοί, αναλογικά με τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τις δύο κατηγορίες επαγγελματιών.Οσοι δικηγόροι και λογιστές υπέβαλαν αίτηση και δεν θα πιστοποιηθούν σε αυτόν τον κύκλο, θα μπορούν να πιστοποιηθούν σε επόμενους κύκλους εκπαίδευσης – πιστοποίησης.

Να σημειωθεί ότι, βάσει του προγραμματισμού του ΕΦΚΑ, τα ποσά που θα λάβουν ως αμοιβή όσοι πιστοποιηθούν, θα ξεκινούν από 30 ευρώ για κάθε υπόθεση και μπορεί να ξεπεράσουν τα 200 ευρώ. Πρόκειται για την κατ’ αποκοπή αποζημίωση που θα καταβάλει ο φορέας, ενώ δεν θα απαγορεύεται οι ιδιώτες να ζητούν από τους ασφαλισμένους επιπλέον αμοιβή.

Αναλυτικά, η κατ’ αποκοπήν αποζημίωση για βεβαιώσεις και σχέδια που συντάσσουν και εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες καθορίζεται ως εξής:

α. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης: 40 ευρώ όταν η βεβαίωση αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης, 80 ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς.

β. Βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία / αίτηση για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών: 30 ευρώ.

γ. Βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου: 30 ευρώ.

δ. Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής): 60 ευρώ. Εάν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση προστίθενται 15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλέον του ενός.

ε. Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση: 60 ευρώ. Εάν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αμοιβή ανέρχεται σε 80 ευρώ.

Share.

Comments are closed.