Τα 8 SOS της «δεύτερης ευκαιρίας» για 4.000.000 οφειλέτες Εφορίας, Ταμείων και τραπεζών

0

Η ρύθμιση χρεών με την παροχή της "δεύτερης ευκαιρίας" αποτελεί κυριολεκτικά την... τελευταία ευκαιρία για εκατομμύρια οφειλέτες της Εφορίας, των ασφαλιστικών ταμείων και των τραπεζών, προκειμένου να μην μεταφερθούν οι... αμαρτίες στις επόμενες γενιές.

του Λουκά Γεωργιάδη

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης εισάγει τον προληπτικό μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης ώστε να μην καταστεί αφερέγγυος για τα χρέη του, καθώς και τη διαδικασία αναδιάρθρωσης αυτών. Οι οφειλέτες που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε οικονομική δυσκολία ή αδυναμία, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, με δύο τρόπους. Ο ένας αφορά τη ρύθμιση όλων των οφειλών και ο άλλος την παροχή της "δεύτερης ευκαιρίας" μέσω της απαλλαγής από τα χρέη τους εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ύστερα από τη ρευστοποίηση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων. Η "δεύτερη ευκαιρία" διασφαλίζει ότι τα χρέη της μιας γενιάς δεν θα μεταφέρονται στην επόμενη, διαιωνίζοντας το πρόβλημα της υπερχρέωσης.

Τα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος που αφορά τους πάντες, είναι τα εξής:

1. Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανεβ

αίνουν όλα τα στοιχεία του προφίλ του οφειλέτη και γίνεται αναδιάρθρωση των οφειλών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας «κουρέματος» της οφειλής.

2. Η συνολική ρύθμιση αποφασίζεται από την πλειοψηφία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εφόσον συμφωνηθεί το μοντέλο, τότε αυτό εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

3. Η διαδικασία διαρκεί έως 2 μήνες και κατά το συγκεκριμένο διάστημα αναστέλλεται η αναγκαστική ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Μάλιστα, προσφέρεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών έως 240 δόσεις προς τράπεζες, χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.

4. Λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας των ευάλωτων ομάδων, όπως επιδότηση δανείων πρώτης κατοικίας ώστε να

αποφεύγεται ο πλειστηριασμός, ενώ μέσω του φορέα απόκτησης ακινήτων, θα αποφεύγονται οι εξώσεις για 12 χρόνια και ο... πρώην ιδιοκτήτης-ένοικος θα πληρώνει ενοίκο. Μάλιστα, μέσα στο διάστημα αυτό, θα μπορει΄να αγοράσει το ακίνητο εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές του δυνατότητες. Επιπλέον, παρέχεται κρατική επιδότηση των δανείων α΄ κατοικίας για 5 έτη, στα πρότυπα του προγράμματος "ΓΕΦΥΡΑ".

5. Όπου δεν μπορεί να γίνει προληπτική αναδιάρθρωση οφειλών, τότε προβλέπεται η δυνατότητα πτώχευσης, τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τα υπόλοιπα των οφειλών τους, σε 1-3 έτη. Για τις πτωχεύσεις μικρών ποσών προβλέπεται η ταχύτατη περαίωση των υποθέσεων με ρευστοποίηση των περιουσικών στοιχείων.

6. Η πτώχευση συνοδεύεται απαρέγκλιτα από την απαλλαγή οφειλών, η οποία υ

λοποιείται γρήγορα μέσα σε 1 έτος, εάν οι οφειλέτες χάσουν την περιουσία τους, εκτός αν προβληθούν ενστάσεις για δόλια πτώχευση ή απόκρυψη στοιχείων από τους πιστωτές. Επιπλέον, γίνεται απαλλαγή μέσα σε 3 χρόνια εάν δεν έχουν περιουσία, οπότε και θα πρέπει να καταβάλουν το υπόλοιπο του εισοδήματός τους που περισσεύει μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης.

7. Δεν θα δίδεται απαλλαγή από τα χρέη σε στρατηγικούς κακοπληρωτές, ενώ θα διενεργούνται ειδικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις, τόσο για την περίοδο πριν από την πτώχευση όσο και στη συνέχεια, εφόσον επιτευχθεί ρύθμιση, και καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

8. Απαλλάσσονται τα μέλη διοίκησης των νομικών προσώπων που πτωχεύουν, δίνοντας τέλος στη διαιώνιση των ευθυνών για τις οφειλές της επιχείρησης.

Share.

Comments are closed.