Το lockdown έφερε νέα αύξηση καταθέσεων κατά 3 δισ. τον Νοέμβριο

0

Το νέο απαγορευτικό του Νοεμβρίου ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, οι οποίες μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, τον Νοέμβριο σημειώθηκε αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα κατά 3,156 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2,526 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, παρουσιάζοντας αύξηση του ρυθμού μεταβολής κατά 14% έναντι 11,6% αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων σημείωσαν αύξηση κατά 1,871 δισ. ευρώ έναντι αύξησης 968 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο, σημειώνοντας μεταβολή κατά 45,1% από 36,1% τον προηγούμενο μήνα, αντίστοιχα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Mη Χρηματοπιστωτικών Εταιρειών αυξήθηκαν κατά 2,334 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 143 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 463 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 825 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Από τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, προκύπτει αύξηση κατά 1,285 δισ. ευρώ το Νοέμβριο του 2020, στις καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 1,558 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 7,3% από 6,3% τον προηγούμενο μήνα. Από την άλλη, μείωση κατά 432 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2020, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 206 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -30,9% από -23,4% τον προηγούμενο μήνα.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε σε 12,5% από 11,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 1,879 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,258 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε σε 9,8% από 8,5% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 2,724 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,320 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2020. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Νοέμβριο του 2020, ήταν θετική κατά 1,649 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,505 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε σε 63,2% από 57,0% τον προηγούμενο μήνα.

Από την άλλη πλευρά, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 2,6% από 2,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 230 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 247 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Νοέμβριο του 2020, ήταν θετική κατά 367 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 55 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 7,6% από 7,5% τονπροηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 8,7% από 8,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 311 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 72 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -3,5% από -3,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 56 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 127 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 50 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 17 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους αυξήθηκε σε 1,3% από 0,5% τον προηγούμενο μήνα.

Από την άλλη πλευρά, αρνητική κατά 187 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Νοέμβριο του 2020, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 175 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,5% από -2,4% τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, μέχρι και το Νοέμβριο του 2020, το συνολικό υπόλοιπο των δανείων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων ανέρχεται σε 20,753 δισ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν δάνεια προς Μη Χρηματοπιστωτικές Εταιρείες, δηλαδή funds (9,029 δισ. ευρώ), στεγαστικά δάνεια (8,534 δισ. ευρώ), καταναλωτικά δάνεια (1,808 δισ. ευρώ), δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις (1,379 δισ. ευρώ) και λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά (3 εκατ. ευρώ).

 

Share.

Comments are closed.